(+45) 29 44 00 80 / kontakt@beirholmsearch.dk

Projektleder til Pharmacovigilance

Projektleder til Pharmacovigilance
september 6, 2019 Hanne Beirholm
job lægemiddelstyrelsen - danish medicines agency - job

Vil du være en del af en ambitiøs og moderne arbejdsplads, og indgå i samarbejde både nationalt og i europæisk regi? Har du pharmacovigilance med dig i baggagen og brænder du for data, effektive processer og IT løsninger? Så er du måske vores nye kollega i Lægemiddelstyrelsens Sektion for National Lægemiddelovervågning (PVDK).

Om os

Du bliver medarbejder i en organisation, som har visionen om via innovation og løbende forbedringer at blive en af Europas førende lægemiddelstyrelser. Der er udarbejdet en perspektivrig og ambitiøs strategi, der skal bringe Lægemiddelstyrelsen i europæisk topklasse.

Sektionen for National Lægemiddelovervågning overvåger og forbedrer sikkerheden ved brugen af markedsførte lægemidler i Danmark. Sektionen består af tre teams, hvoraf det ene er et Pharmacovigilance forretningssupport team, som er ansvarlig for udvikling, projekter og systemer der understøtter den nationale lægemiddelovervågning. Det er i netop dette team, at vi søger en projektleder. Stillingen er nyoprettet.

Pharmacovigilance forretningssupport team
Teamet varetager en lang række tværgående opgaver med fokus på systemer og forretningssupport. Herunder projektledelse af opgaver på tværs af sektionen, Lægemiddelstyrelsen og EU. Derudover en lang række tekniske driftsopgaver, løbende udvikling og forbedring af de systemer og processer der indgår i rækken af overvågningssystemer.

Overvågningssystemerne er altafgørende for teamets håndtering af deres mangfoldige opgaver. Her finder man systemer til bl.a. indberetningsblanketter og -webservice, bivirkningsdatabase, sagsbehandlingssystem, signalhåndteringssystem, dataudveksling og rapporteringsløsninger til dataanalyse og dataudtræk.

Job og ansvarsområder

Du vil indgå i et velfungerende team, som er relativt ny sammensat. Der er solid erfaring i teamet med pharmacovigilance, projektledelse og systemarbejde. Du skal i samarbejde med dine kollegaer både i og uden for teamet løbende bidrage til videreudvikling af systemunderstøttelsen af den nationale lægemiddelovervågning.

Vi står over for en større udskiftning af overvågningssystemerne og har en ambitiøs plan om i den forbindelse at implementere en endnu højere grad af automatisering af processer. Dette gælder både internt i egne systemer samt for borgere og sundhedsvæsen i forhold til deres bivirkningsrapportering til Lægemiddelstyrelsen.

Der er implementeret LEAN i Lægemiddelstyrelsen, og LEAN principperne ses som fundamentelle i det løbende arbejde med at udvikle både interne og eksterne processer til gavn for lægemiddelovervågningen og patientsikkerheden.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

 • på den korte bane overordnet at lede og koordinere projekter i forbindelse med udskiftningen af overvågningssystemerne
 • på den lange bane indgå i teamets og sektionens øvrige projekter i forhold til at levere på vores ’Handlingsplan for en styrket lægemiddelovervågning’
 • indgå i arbejdet med at udvikle vores projektledelsesmetoder
 • indgå i det daglige LEAN arbejde og være en aktiv drivkraft og rollemodel for forbedringskulturen
 • levere information til Lægemiddelstyrelsens ledelse som projektleder
 • indgå i den daglige drift i forhold til leverandørstyring og opfølgning.

Her kan du få en rolle med indflydelse og selvbestemmelse i en organisation af dygtige mennesker i en flad organisationsstruktur. Projektet omkring udskiftning af overvågningssystemerne er højt prioriteret og vil få masser af opmærksomhed.

Uddannelse og professionelle kvalifikationer

Du har en akademisk uddannelse og gerne sundhedsfaglig erfaring.

Derudover er det vigtigt, at du har:

 • erfaring inden for lægemiddelovervågning (pharmacovigilance)
 • erfaring med projektledelse og leverandørsamarbejde
 • en forretningsmæssig indgangsvinkel til IT, stærke proceskompetencer og glæde ved at arbejde i krydsfeltet mellem pharmacovigilance og IT
 • gode kommunikationsevner (skrift og tale) både på dansk og engelsk

Personlige kvalifikationer

Vi forventer, at du har:

 • personligt drive og energi
 • gode samarbejdsevner både internt og eksternt
 • dygtige koordinator skills – du får specialisterne og deres kompetencer i spil
 • evnen til at forstå og formidle tekniske problemstillinger og løsninger til forretning og ledelse
 • analytiske evner, og at du arbejder selvstændigt og struktureret med stort engagement.

Du vil få en række selvstændige arbejdsopgaver, som spænder vidt og derfor er det vigtigt, at du tænker i løsninger og kan trives med, at der til tider er tryk på.

Lægemiddelstyrelsen tilbyder

Du bliver en del af et dynamisk fagligt miljø, blandt dygtige og ihærdige kolleger, og du får mulighed for efter- og videreuddannelse inden for relevante områder. Vores arbejdsklima er uformelt og fyldt af engagement, humor og gensidig respekt.

Du vil få udfordrende og afvekslende opgaver med mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer inden for et bredt felt af arbejdsopgaver.

Om ansættelsen  

Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Det er en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

 

Kontakt os gerne

Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at kontakte Beirholm Search v/ Hanne Beirholm på tlf. 29440080, som assisterer med search og udvælgelse på denne ansættelse.

Som følge af at Beirholm Search assisterer med search og udvælgelse på denne ansættelse, betyder det, at Beirholm Search får adgang til dine oplysninger, såfremt du vælger at ansøge stillingen.

Du kan læse mere om Lægemiddelstyrelsen på www.lmst.dk.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Er du interesseret?  
Send da gerne din ansøgning med CV og eksamensbevis.

Ansøg her:

Du kan vedhæfte dit CV eller andre relevante filer. *Max 10 MB filstørrelse. Zip komprimer evt. flere filer til én fil.

Husk at accepterer betingelserne før du klikker send